top of page

ADRIAAN ACKERS


Adriaan heeft meerdere bedrijven gebouwd, gefuseerd en weer verkocht. Hij is het financiële geweten en zorgt voor een werkend business model bij de startups.

Adriaan studeerde Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft en Filosofie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Binnen Industrieel Ontwerpen heeft hij zich gespecialiseerd in Innovatiemanagement, waarin het draait om het succesvol introduceren van nieuwe producten en diensten op de markt. Het viel hem op dat veel technische bedrijven alles weten van hun product maar opvallend weinig van hun potentiële klanten. Op 25-jarige leeftijd heeft Adriaan, samen met een jeugdvriend, een bedrijf gestart, ADV MR - gericht op het ondersteunen van technische bedrijven met kennis van de markt. Dit bedrijf groeide uit tot een middelgroot onderzoeks- en adviesbureau, waarna het in 2013 fuseerde met branchegenoot Quint Result. Het fusiebedrijf, Totta, is verder gegroeid en in 2019 verkocht aan Blue Field International.


Vanuit het ondernemerschap heeft Adriaan meerdere startups gestart, o.a. platformoplossingen voor de gezondheidszorg, een handelsplatform voor de agri-sector en een management informatiesysteem voor het onderwijs. Allemaal succesvolle MKB bedrijven, die Adriaan nu als aandeelhouder en adviseur verder begeleidt in de groei.


Groei en Innovatie zijn de sleutelbegrippen voor Adriaan. Zijn passie is om van slimme oplossingen ook echt succesvolle bedrijven te maken. Zijn ondernemerschap en energie wil hij inzetten voor bedrijven die slimme oplossingen hebben voor het bestrijden van de klimaatverandering, wat hij ziet als de grootste bedreiging voor onze wereld.


“Het zou doodzonde zijn als een briljant idee sneuvelt in de eerste, moeilijkste jaren van het ondernemerschap, waardoor het niet de kans krijgt om echt impact te maken op een duurzame toekomst.”

Comments


bottom of page