top of page

YENI JOSEPH


Yeni Joseph heeft zo’n 10 jaar ervaring in het aanjagen en opzetten van publiek-private samenwerkingen rondom innovatie, ondernemerschap en technologie.


Zij heeft zowel vanuit de overheid (o.a. StartupAmsterdam en the Netherlands Foreign Investment Agency in New York) als vanuit digitaliserings- en ondernemerschap collectieven (o.a. B. Building Business en NLdigital) een reeks aan ondernemerschaps- en innovatie strategieën ontwikkeld en initiatieven aangejaagd d.m.v. (inter)nationale lobby en het aantrekken van (overheids) financiering.


Momenteel is Yeni Head of Government Affairs & Public Policy bij TNW (a Financial Times company), waar zij verantwoordelijk is voor de strategie en lobby rondom tech wet- en regelgeving richting de Nederlandse overheid en Europese Unie. Ook is zij een officiële Dutch Startup Visa facilitator, waarmee zij, in samenwerking met de IND, buitenlands tech talent naar Nederland haalt.


Naast haar ervaring als lobbyist zet Yeni zich in actief in voor meer diversiteit en inclusie in het tech ecosysteem door leiding te geven aan de Taskforce Diversiteit & Inclusie in samenwerking met o.a. het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Gillian Tans (ex-CEO Booking.com)


Kortom, Yeni heeft een breed netwerk van overheid en beleids-gerelateerde instanties dat zij graag openstelt voor ambitieuze (tech) ondernemers. Denk hierbij aan: toegang tot (overheids)financiering, kennis over relevante wet- en regelgeving, internationale conferentie- en overheidsnetwerken en hulp bij het aantrekken van talent.

Comments


bottom of page